Imker aufgepasst! Das sollten Sie wissen!

Die Haltung von Bienen wird immer populärer und ist aus Sicht des Natur- und Klimaschutzes auch zu begrüßen. Imker gehen mit der Bienenhaltung aber auch Verpflichtungen ein, die teilweise gesetzlich geregelt sind. So regeln die nationale Bienenseuchen-Verordnung, der Tiergesundheitsrechtsakt der EU sowie das Tierarzneimittelgesetz wichtige Pflichten zur Vorbeugung und Bekämpfung von Bienenkrankheiten, die im Folgenden aufgelistet sind und von allen Imkern beachtet werden müssen:

Jeder, der Bienen halten will, hat dies spätestens bei Beginn der Tätigkeit dem Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises Kassel unter Angabe der Anzahl der Bienenvölker und ihres Standortes anzuzeigen.

Sollen Bienenvölker an einen anderen Ort außerhalb des Landkreises verstellt oder sogar verkauft werden, wird ein Gesundheitszeugnis benötigt. Dieses wird vom o.g. Fachbereich ausgestellt. Voraussetzung dafür ist, dass ein vom Landkreis bestellter Bienensachverständiger die Bienenstände klinische untersucht und eine Futter-kranzprobe für die Untersuchung auf Amerikanische Faulbrut entnommen hat. Sind alle Ergebnisse negativ, kann das Zeugnis ausgestellt werden.

Das Wandern mit Bienenvölkern ist der für den Wanderstand zuständigen Behörde schriftlich zu melden.

Nach dem Verstellen von Bienenvölkern muss am neuen Standort ein Schild angebracht werden, das mit dem Namen, der Anschrift und der Anzahl der Völker beschriftet ist. So kann im Seuchenfall Kontakt zu dem Imker aufgenommen werden.

Bei allen leerstehenden Beuten ist entweder das Flugloch zu verschließen oder die Beuten sind bienendicht einzulagern, um ein Einschwärmen zu verhindern.

Beim Verdacht oder Vorliegen einer Bienenseuche ist der Imker zur Mitarbeit bei Untersuchung, Probenahme und Sanierung verpflichtet und hat die erforderliche Hilfe zu leisten.

Ist ein Bienenbestand mit der Varroa-Milbe befallen, muss mindestens einmal im Jahr eine Behandlung gegen Varroatose erfolgen.

Bienenhalter haben auch Aufzeichnungspflichten: so muss ein Bestandsbuch zum Tierbestand geführt werden und Erträge und Untersuchungsergebnisse müssen ebenso dokumentiert werden wie Schadnagerbekämpfungen und Parasiten-behandlungen.

Es muss eine Buchführung erfolgen über angewendete Arzneimittel und den Einsatz von Säuren zur Varroabehandlung.

Der Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz unter der Telefonnummer 0561- 1003 3306 sowie die Bienensachverständigen des Landkreises Kassel stehen für Anmeldungen oder Fragen gern zur Verfügung!

Arıcıların dikkatine! Arıcılık için bilmeniz gerekenler!

Arıcılık giderek daha popüler hale geliyor ve aynı zamanda doğayı ve iklimi koruma açısından da memnuniyetle karşılanıyor. Arıcılık yapmanın bir diğer önemli hususu da kanunla yükümlülük altına girmektir. Ulusal arı salgın yönetmenliği "Bienensuchenverordnung”, hayvan salgın yasası "Tiergesundheitsrechtsakt” ve veteriner ilaçlar yasası, tüm arıcılar için arı hastalıklarına ve salgınlarına karşı alınması gereken önlemler ve tepkiler düzenlenmektedir. Bunlar şu şekildedir:

Arı beslemek isteyen herkes, en geç faaliyete başlarken Kassel ilçesi Veteriner işleri ve Tüketici koruma Dairesine arı kovanlarının sayısını ve yerini bildirmek mecburiyetindedir.

Arı kolonileri ilçe dışına çıkarmak için (bu satış ve taşınma olabilir), sağlık sertifikası gerekir. Sertifikayı veteriner departmanından temin edebilirsiniz. Bölge tarafından atanan bir arı uzmanından arıların yeminden numune alınıp, Amerikan yavru çürüklüğü test edilir. Tüm sonuçlar negatifse sertifika verilebilir ve arı kolonileri ilçeden dışarıya çıkarılabilir.

Arı kolonileri ile yapılan taşınma işleri ilçe alakalı veteriner dairesine yazılı olarak bildirilmelidir.

Arı kolonileri taşındıktan sonra yeni yerinde kolonilerin üstüne bir levha asılmalıdır. İsim adres ve telefon numarası üstünde bulunmak üzere arıcıyla bilgiye geçebilmek için.

Oğulun girmesini engellemek için, boş olan kovanların giriş deliği kapalı tutulmalı ve arılardan uzak saklanmalıdır.

Arı salgını şüphesinde ve mevcut olması durumunda, arıcı numune alma ve petekleri yenileme konularında iş birliği yapma ve gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdür.

Varroalı arı kolonileri yılda en az bir kez varroaza karşı tedavi görmelidir.

Arıcılar kayıt tutmakla da yükümlüdür, kovan sayısı, verim ve test hakkında defter tutulmalıdır.

Varroa ya karşı verilen ilaçlar hakkında da defter tutulması gerekir.

Kassel ilçesi için veteriner ve tüketici koruma dairesinden Bilgi ve müracaat edinmek için 0561 – 1003 3306 numaralı telefondan bilgi edinebilirsiniz.

Уважаемые пчеловоды,внимание! Это вы должны знать!

Содержание пчёл становится всё популярнее и конечно приветствуется с точки зрения сохранения природы и климата.При этом пчеловоды при содержании пчел должны соблюдать правила ,которые предписаны законом.Эти законы изложены в национальном предписании о пчёлоэпидемии,в акте о здоровье домашних животных Европейского союза и законе о лекарствах для домашних животных, где и перечислены обязанности пчеловодов для предотвращения и борьбы с болезнями пчёл,которые должны соблюдаться. Ниже перечислены эти обязанности,которые должны соблюдаться всеми пчеловодами:

Все ,кто хочет содержать пчёл обязаны немедленно сообщить место установки и количество  пчелиных семей службе ветеринара округа Кассель (Veterinäramt Kreis Kassel).

Если пчел нужно перевезти за пределы округа Кассель, необходимо получить справку о здоровье пчел,которая выдаётся службой ветеринара (Veterinäramt Kreis Kassel). Условием выдачи справки является обследование пчел уполномоченным по защите пчёл ветеринарной службы  (BSV),который осматривает пчел и берет пробы меда из пчелосемей, для исследования проб на заражение американским гнильцом.По результатам исследования выдаётся справка ,если результаты обследования на американский гнилец отрицательные.

При  установке пчёл после перевозки, обязательно письменно сообщить ветеринарной службе нового расположения пчёл и  место установки пчелопасеки .

После перевозки пчёл,нужно установить на новом месте табличку,с именем владельца, его домашним адресом и телефоном, а также количеством пчелосемей,чтобы в случае возникновения болезни в этом районе связаться с владельцем пчёл.

Все летки пустых ульев должны быть закрыты или так размещены ,чтобы исключить проникновение  в них пчёл.

При подозрении или установлении болезни пчеловоды обязаны помогать и оказывать содействие при обследовании и взятии проб или лечении собственных пчел.

Если пчёлы заражены варроатозом,владелец  пчёл должен минимум один раз в год ,производить лечение своих пчёл от болезни.

Владельцы пчел обязаны вести журнал журнал пасеки ,где регистрировать состояние пчел,принос меда,результаты обследования пчел,мероприятия по  борьбе с грызунами ,которые  вредят пасеке и паразитами пчёл.

В  журнал   нужно заносить сведения о применяемых лекарствах и кислотах при борьбе с варроатозом.

Отделение ветеринарной службы и защиты потребителей округа Кассель , а также уполномоченные  по защите пчёл (BSV) всегда готовы ответить на ваши вопросы и пожелания. Почтовый адрес : Veterinäramt  Kreis Kassel, Liemeckestr.2, 34466 Wolfhagen. Телефон 0561/10033306.